FIE pro seniorky

Datum zveřejnění 18. 2. 2020

Dnes jsme FIOVALY se super akčními seniorkami. Bylo příjemné pozorovat, jak stíhaly přemýšlet, spojovat body, gumovat, popíjet vínečko či pivečko a ještě si při tom stíhaly říct, co je nového. Prý mám příště přinést něco těžšíholaugh.  Bylo to velmi obohacující.