Individuální ochutnávková hodina

Datum zveřejnění 25. 6. 2020

Iva Benešová - speciální pedagog - si vyzkoušela FIE a moc se jí to líbilo. Určite bude FIE doporučovat dětem se specifickými poruchami učení. Pro tyto děti jsou vhodnější individuální lekce, kde se můžeme zaměřit na jejich specifický problém.

Všem ostatním doporučuji spíše lekce skupinové, kde dochází ke vzájemnému obohacování a sdílení myšlenek.

Vše funguje s přesahem do reálného života.