Kognitivní rehabilitace mozku

Datum zveřejnění 19. 9. 2022

Kognitivní rehabilitace mozku

Již více než rok mám v péči klientku, která si způsobila vážný úraz mozku při vyjížďce na kole bez helmy. Když jsme před rokem začínali s rehabilitací pomocí metody FIE, měla velké problémy s orientací v čase i protoru, pojmenováním předmětů, udělat rovnou čáru tužkou nebo souvisle vyjádřit myšlenku, bylo nad její síly. Nyní po roce intenzivní práce mohu s radostí konstatovat, že její stav se obrovsky zlepšil. Vyjadřování je souvislé a plynulé, je schopna pracovat s více informacemi a propojovat je do souvislostí, začíná se objevovat i abstraktní myšlení, plánování a je schopna vlastní sebekontroly a uvědomění si chyb a následné opravy a poučení se z nich. Během práce si uvědomuje co a proč dělá a občas prohodí i nějaký vtípek. 

Čeká nás ještě velký kus práce, ale my víme, že mozek je plastický a jeho náprava je v rámci možností proveditelná. Stojí to obrovské úsilí samotné klientky, ale také její rodiny, která je jí velkou oporou. Nikdo neví, kde jsou hranice, kam až může náprava dojít, ale společně uděláme vše, aby se mohla co nejdříve a co nejvíce začlenit zpět do běžného života včetně pracovního.