Neurověda ve vzdělávání

Datum zveřejnění 30. 5. 2023

Neurověda ve vzdělávání

30. března 2023 jsem se zúčastnila konference Neurověda ve vzdělávání. Přednášeli na ní samí zajímaví hosté, ale pro mne bylo velmi obohacující setkání s panem Rafi Feuersteinem, synem Reuvena Feuersteina, zakladetele metody FIE. Rafi i nadále pokračuje v práci svého otce a dále rozvíjí nové instrumenty a šíří osvětu o této metodě po celém světě. 

Jsem moc ráda, že jsem se s ním mohla setkat. Děkuji ATC Cogito, že tuto návštěvu zprostředkovalo.