Fiučování

Fiučování - je a není doučování

Fiučování je a není doučování...

Neúspěch ve škole může ovlivňovat mnoho faktorů:

  • neumíme se učit
  • nevíme, jaký způsob přijímání informací je pro nás ten nejlepší
  • potřebujeme na pochopení více času než máme obvykle k dispozici
  • neumíme se biflovat znalosti bez souvislostí
  • neumíme se soustředit
  • přehlížíme důležité detaily v zadání
  • neumíme pracovat s chybou
  • neumíme si řešení úkolu naplánovat
  • atd...

Zažíváte ve škole neúspěch? Už nevíte kudy kam? Nic vám nefunguje? Jste frustrovaní, že to prostě nejde?

Neúspěch ve škole vůbec nemusí znamenat, že jste hloupí. Jen vám třeba nevyhovují metody nebo způsoby, které po vás ve škole chtějí. 

Chybí vám motivace, cíl a nebo smysl, proč se danou látku máte učit? 

Pomůžu vám najít vlastní cestu, která vám dovolí opět zažívat ve škole úspěch. Pomůžu vám zjistit, že učení může být i radost. No dobře, když ne hned radost, tak aspoň menší stres. 

Mají vaše děti problémy se čtením, psaním, násobilkou, rovnicemi, vyjmenovanými slovy, cizím jazykem...? Příčin může být opravdu mnoho. Dopřeji vašemu dítěti čas a prostor, aby daný problém pochopily a našly v něm smysl a systém.

Nabízím dlouhodobější spolupráci, ale také krátkodobou výpomoc s konkrétní látkou. Lekce mohou probíhat individuálně i ve skupině. 

Používám metodu FIE, principy zprostředkovaného učení, ale především osobní přístup respektující osobnost každého jednotlivce.

Neváhejte mne kontaktovat a zeptat se na cokoliv, co vás zajímá.